09 mei 2020

Parkeerplaatsen op boulevards gaan gedeeltelijk weer open 

Voorzichtig gaat de gemeente Zandvoort de maatregelen versoepelen. Zo zullen vanaf dit weekend een deel van de parkeerplaatsen aan de boulevards weer open gaan. Verkeersregelaars zullen de drukte monitoren en op basis daarvan wordt besloten of de gebruikelijke afsluitingen langs de toegangswegen wel of niet ingesteld moeten worden. 

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft de premier Mark Rutte aangegeven dat een aantal maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen worden versoepeld. De noodverordening die naar aanleiding van dit nieuwe regime moet worden opgesteld door de Veiligheidsregio’s zal naar verwachting begin volgende week verschijnen. 

In Zandvoort is inmiddels ook gestart met het verder uitwerken van het soepeler regime. Veel  aandacht is gericht op het bezoek aan het strand en de horeca. Eén van de versoepelende maatregelen is de start van een pilot om voorzichtig meer bezoekers in het centrum en op de stranden toe te laten. Deze pilot zal dit weekend worden uitgevoerd en houdt het volgende in:

o   Vijf van de in totaal negen parkeerbakken aan de Boulevard (tussen Bouwes Palace en Bloemendaal om en om) worden opengesteld

o   Verkeersregelaars monitoren de parkeerbakken

o   Verkeersregelaars monitoren de ‘aanloop’ op de boulevard en de strandafgangen

o   Zodra de parkeerbakken voor 75% vol zijn, dan worden de auto's op de toegangswegen door verkeersregelaars alsnog tegen gehouden en gevraagd om te draaien

o   De tekst op de informatiebakken bij de toegangswegen wordt nog niet aangepast. De informatiebakken blijven staan met de tekst; geen strandbezoek, parkeerplaatsen dicht

o   Er wordt vooralsnog niet actief gecommuniceerd over de openstelling van de parkeerbakken. Dit om allereerst te kunnen monitoren hoe de eerste dagen verlopen en om te voorkomen dat bezoekers in grote getalen richting Zandvoort komen

Deel dit artikel via: