15 februari 2020

Weg vrij voor start ontwikkeling Watertorenplein en watertoren

Dat meldt de gemeente Zandvoort op haar website. Al lange tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. Daarvoor is de weg nu vrijgemaakt door het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars en architecten. Zij werken gezamenlijk aan een integrale ontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren. De betrokken partijen zijn Springtij architecten, AG architecten/Bad Zandvoort, De Biase Architecten, de Watertoren Zandvoort CV en gemeente Zandvoort.

De 3 architecten maken binnen het planconcept Bad Zandvoort een gezamenlijk plan voor het gebied. Het plan op het plein blijft binnen het bestemmingsplan, zodat de bouw op afzienbare termijn kan beginnen. Er ontstaat zo een mooi woongebied op een bijzondere locatie midden in het dorp. De komende maanden gaan de architecten aan de slag om het plan vorm te geven. Als het plan klaar is worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd tijdens een informatieavond. Daarna kan de ontwikkelaar van Bad Zandvoort een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voor de bouw. Bij die procedure is de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen.

Uit onderzoek moet blijken hoe de watertoren het beste kan worden verbeterd en een woonfunctie kan krijgen. De architectonische waarde van de watertoren moet daarbij behouden blijven. In het bestemmingsplan staat dat er ook woningen om de watertoren mogen worden gebouwd. Springtij Architecten zal dit samen met de Watertoren Zandvoort CV uitwerken. Afhankelijk van het plan zal blijken welke procedure er gevolgd wordt en wanneer omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd. Zodra hier meer over bekend is volgt er nadere informatie in een nieuwsbericht.

 

Deel dit artikel via: