24 oktober 2019

College wil besluit voor extra toegangsweg circuit versnellen

Aanstaande dinsdag 29 oktober bespreekt de raadscommissie van de gemeente Zandvoort de aanpassingen in het budget voor de Formule 1. Ook staat op de agenda een lijst onderwerpen waarvoor de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet hoeft af te geven. Een daarvan is de aanleg van een extra toegangsweg.

Het gaat over ruimtelijke aanpassingen die afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat voor deze onderwerpen het college een besluit geheel zelfstandig kan nemen. Het college wil de aanleg van een nieuwe toegangsweg voor het circuit aan de lijst toevoegen. Zo kan de procedure voor de vergunningverlening sneller verlopen. Het betreft uitsluitend een versnelling van de procedure, de rechtsbescherming blijft ongewijzigd. Zo wordt de ontwerp-omgevingsvergunning nog steeds zes weken ter inzage gelegd, zodat een ieder een zienswijze kan indienen. 

Na de behandeling in de raadscommissie, waar inspreken mogelijk is, volgt later die avond besluitvorming in de gemeenteraad. De snelheid van dit besluit is op verzoek van het college gedaan om de voorbereiding van Dutch Grand Prix in mei 2020 zo min mogelijk te vertragen. De raadscommissie begint om 19.00 uur, de raadsvergadering vindt aansluitend plaats om 20.30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis en zijn te volgen via de website van de gemeente.

Deel dit artikel via:Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws