02 mei 2019

Bezwaar tegen helikoptervluchten tijdens Jumbo Racedagen

Milieuorganisaties uit de regio hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor het uitvoeren van helikoptervluchten naar Circuit Zandvoort tijdens de Jumbo Racedagen op 17, 18 en 19 mei. De vergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland en maakt het mogelijk om 50 keer per dag met helikopters heen en weer te vliegen naar het Circuit Zandvoort.

Het bezwaar van Stichting Duinbehoud is dat de helikoptervluchten plaats vinden in de directe nabijheid van een waardevol natuur- en recreatiegebied (Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid) en midden in het broedseizoen. "Dit leidt tot verstoring van de natuur en overlast voor bezoekers van het natuurgebied. De verstoring van de natuur betreft met name de verstoring van broedende vogels in het natuurgebied. Daarbij zijn voor het uitvoeren van de helikoptervluchten niet de juiste vergunningen aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming", aldus Marc Janssen, de woordvoerder van stichting Duinbehoud, die mede namens Stichting Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem en Stichting Vrienden van Middenduin het bezwaar heeft aangetekend.

Duinbehoud geeft in haar bezwaarschrift aan, dat het uitvoeren van de helikoptervluchten gedurende de Jumbo Racedagen niet noodzakelijk is voor het welslagen van dit evenement. Het vervoer kan ook met andere vervoermiddelen plaats vinden. Het Circuit van Zandvoort is met de fiets, met de auto en met het openbaar vervoer bereikbaar. "Daarbij is de inzet van helikoptervluchten voor personenvervoer naar het racecircuit in strijd is met de motie die op 26 maart 2019 is aangenomen door de gemeenteraad van Zandvoort. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om bij de gehele programmering voor Circuit Zandvoort aandacht te besteden aan duurzaamheid. Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen rond de mobiliteit en de bereikbaarheid. ¨De inzet van helikoptervluchten voor personen vervoer is hiermee in strijd. De mooie woorden die zijn uitgesproken in de gemeenteraad van Zandvoort over een duurzaam Circuit blijken in de praktijk niet veel waard te zijn¨, aldus Janssen. 

Deel dit artikel via:Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws