11 maart 2019

Zandvoort: waar de Metropool de kust kust

Zandvoort is met jaarlijks vijf miljoen bezoekers en één miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Om deze positie te behouden en te versterken, heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een concept visie opgesteld met heldere richtlijnen waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen.

Zo ontstaat er een kader voor de gewenste kwaliteit en functionaliteit voor zowel voor lopende als nieuwe, ruimtelijke als economische projecten in de kuststrook van Zandvoort. Het kwaliteitsteam, bestaande uit een landschapsarchitect (Ben Kuipers), een specialist op het gebied van toerisme en economie (Martin Boisen) en een architect en stedenbouwkundige (Frederik Vermeesch), heeft de kuststrook in drie sfeergebieden verdeeld. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter, functie en gebruikers:

• De metropool is het deel van Badhuisplein tot Bloemendaal waar de metropool de kust kust. Dit is de ‘Beach for Amsterdam’ met Bouwes Palace als icoon. Hier is het circuit de grootste attractie en het station de verbinding met de grote stad. Het Badhuisplein is de overgang naar het dorp en de duinen.

• Met het dorp wordt het centrum bedoeld; het oorspronkelijke historische vissersdorp van Zandvoort in een modern jasje. De sfeer is kleinschalig en persoonlijk voor bewoners en toeristen, met kleine winkeltjes, galeries, cafeetjes, boetiekhotels en B&B ’s.

• De duinen omringen het dorp en het strand. Zij vormen een grillig natuurlijk reliëf en geven met de typische kustbeplanting van helmgras en duindoorn een ruig karakter en bieden ruimte voor natuurbeleving en recreatie.

Het kwaliteitsteam heeft met bovenstaande gegevens een conceptvisie opgesteld. Deze visie sluit aan op Zandvoorts ambities om zich te ontwikkelen als de badplaats voor de metropool en biedt heldere kaders om toekomstige lokale en regionale ontwikkelingen te sturen. 

De conceptvisie ligt de komende zes weken ter inzage, zodat o.a. bewoners hun zienswijze kunnen geven. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt in de visie, die vervolgens ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Deel dit artikel via:Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws