10 oktober 2018

In de Zandvoortse Courant van donderdag 11 oktober is de blog van Sandra Lissenberg gepubliceerd. Ditmaal is de tekst geheel in het Engels, omdat het een brief is, gericht aan F1-baas Charlie Whiting. Voor wie de Engelse taal niet zo machtig is, volgt hier de Nederlandse versie:

Geachte heer Whiting,

In Zandvoort worden we normaal gesproken maar één keer per jaar opgewonden wanneer een iets oudere man met zilvergrijze haren ons dorp bezoekt in november en december. Zijn naam is Sinterklaas en net als de kerstman brengt hij ons cadeaus, omdat we het hele jaar lief geweest zijn. Nou, de meesten van ons hoop ik. Maar uw geheime bezoek een paar weken geleden veroorzaakte ook een golf van opwinding door de straten van Zandvoort. Het was duidelijk dat u niet zomaar op het vliegtuig bent gestapt voor een praatje pot en een kopje thee.

Als Race Director van de Formule 1, Safety Delegate, Officiële Starter en hoofd van de F1 Technical Department van de FIA kwam u hier voor belangrijkere zaken. Oh, wat had ik graag de vlieg op de muur willen zijn in die vergaderruimte op onze prachtige klassieke circuit. Zeg eens eerlijk, spreekt u de prins van Oranje aan als 'koninklijke hoogheid' of is hij gewoon een andere Bernie voor u? Was er een glinstering in uw ogen waar te nemen toen u de inspectie van de baan deed? Bracht het u heel even weer terug naar de glorietijd dat u Nelson Piquet hielp aan twee wereldtitels terwijl u in zijn team werkte als zijn hoofdingenieur? Heeft u een Zandvoorts juttertje gekregen of werd het toch een blikje Heineken van de sponsor? Ik hoop dat u geen kopje thee heeft besteld. Als Brit bent u waarschijnlijk niet zo dol op onze thee. Ik ook niet hoor. Ik heb de thee van Pickwick jaren geleden al voor Britse Tetley thee gewisseld. Maar dat is een ander verhaal.

Van wat ik in de media heb gelezen bent u uitermate positief over Circuit Zandvoort als mogelijk parcours voor een toekomstige Nederlandse Grand Prix. Laat de mensen in Assen u niks anders vertellen! Wat weten die nou van Formule 1?! U houdt van het ontwerp van het circuit, de hellingen door de duinen, bochten en lange stukken voor DRS-gebruik en er hoeven slechts kleine wijzigingen aangebracht te worden om het een acceptabele renbaan te maken.

Mr Whiting (mag ik u Charlie noemen?), Als u Zandvoort op de F1-kalender voor 2020 zet, wordt u mijn nieuwe favoriete buitenlander met witte haren die Zandvoort bezoekt en met betere geschenken dan Sinterklaas. Ik beloof hierbij dat ik u zal voordragen voor een Nederlands lintje (Bernie's neef Wim-Lex schijnt hier alles van te weten) en een Britse MBE titel natuurlijk. En als u belooft deze Grand Prix weer een jaarlijks evenement in Zandvoort te maken, kan ik zelfs een brief sturen naar de paus in het Vaticaan en vragen of hij u in Sint Charles kan veranderen.

Om een heilige te worden, heb je het bewijs dat je wonderen kunt verrichten ... Laat het gebeuren, Charles! U kunt het!

Met vriendelijke groeten,

Sandra


Dit is de originele Engelstalige versie:

Dear Mr Whiting, 

In Zandvoort we normally only get excited once a year when a slightly older man with silver grey hair visits our village in November and December. His name is Saint Nicholas and just like father Christmas he brings us presents, because we have been good all year. Well most of us I hope. But your secret visit a couple of weeks ago also caused a wave of excitement through the streets of Zandvoort. Clearly you didn’t hop the plane just for a chit-chat and a cup of tea. Being the FIA’s Formula One Race Director, Safety Delegate, Permanent Starter and head of the F1 Technical Department you were here for more important things. Oh, would I have loved to be a fly on the wall in that board room at our beautiful vintage race track. Do you address the prince of Orange as ‘your royal highness’ or is he just another Bernie to you? Was there a sparkle in your eyes caused by a trip through Memory Lane when you did the inspection of the track? Did it bring you back to the times when you helped Nelson Piquet with two world titles while working in his team as his Chief Engineer? Did you get served a Zandvoorts juttertje or did you have a can of Heineken from the sponsor? Hope you didn’t order a cup of tea. Being a Brit you probably don’t like our tea very much. Neither do I. I swopped from Dutch Pickwick tea to British Tetley’s quite some years ago. But that’s a different story.
  
From what I read in the media you are extremely positive about Circuit Zandvoort as a possible track for a future Dutch Grand Prix. Don’t let the people in Assen tell you any different! What do they know about Formula One?! 
You like our lay-out, the slopes through the dunes, curves and long stretches for DRS usage and only minor changes need to be done to make it an acceptable race course. 

Mr Whiting (may I call you Charlie?), if you will put Zandvoort on the 2020 F1 calendar you will be my new favourite white haired foreign man visiting Zandvoort and with better presents than Saint Nick. I herewith promise that I will put you forward for a Dutch lintje (Bernie’s cousin Billy knows all about this) and a British MBE of course. And if you promise to make this an annual event I may even send a letter to the pope in the Vatican and ask if he can turn you into Saint Charles. To become a saint you have proof you can perform miracles…..I think you have got what it takes. Make it happen, Charles! You know you can. 

Best regards, 

Sandra

Deel dit artikel via:Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws